intro 2019-10-29T14:22:59+00:00

איזה סגנון חיים מתאים לכם?

חברת "אביב בעיר" גאה ושמחה להציג שני פרויקטים חדשים
שיתאימו לסגנון החיים שלכם בדיוק.

בלב גבעתיים ובצמוד לגן הזכרון הירוק והמתחדש.

בניין בוטיק מודרני ברחוב שקט, מרחק פסיעה ממרכז העיר.

נגישות